anglicizam


anglicizam
m -anglizam
* * *
• anglism
• Anglicism

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • anglicìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉, {{c=1}}v. {{ref}}anglizam{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • anglicizam — anglicìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA v. anglizam ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 prepoznatljiva riječ ili jedinica iz engleskog jezika preuzeta i prilagođena drugom jeziku; anglicizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • anglizam — anglìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA prepoznatljiva riječ ili jedinica iz engleskog jezika preuzeta i prilagođena drugom jeziku; anglicizam ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal